TYÖHYVINVOINTI on IN

Siitä puhutaan ja kirjoitetaan jatkuvasti. Sen merkitystä mietitään ja sitä kehitetään rationaalisesti ja sitoutuneesti jo monessa organisaatiossa ja työyhteisössä. Ja myös syystä! Mikä olisi mukavampaa, jos työyhteisösi olisi toisia kunnioittava, huomioiva, vuorovaikutteinen, asiallinen ja silti tehokas ja dynaaminen? Sellaisessa minä ainakin viihtyisin.

OIKEA TAPA TEHDÄ TIETOTYÖTÄ?

Elämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, tapa tehdä töitä muuttuu, työnkuvat muuttuvat, työtilat muuttuvat. Teknologia on tuonut paljon mahdollisuuksia erilaiseen työntekoon. Töitä tehdään nyt enemmän tiimeissä, työ on vuorovaikutteisempaa, joustotyö mahdollistaa monipaikkaisen työnteon, perustetaan HUBeja, joissa voi käydä tekemässä ”etätöitä” jos omaan toimistoon on liian pitkä matka tai sinne meno ei ole ajallisesti järkevää.

MILLOIN MUUTOKSEEN KANNATTAA OTTAA MUKAAN AMMATTILAINEN?

Vaaditaan hyvää sopeutumiskykyä ja organisointikykyä, jotta pysytään vauhdissa mukana. Täytyy olla itseohjautuvampi ja tavoitteellisempi, jotta tuloksiin päästään. Uuden omaksuminen on joskus vaikeaa. Toisille ajatus, että ei ole omaa työhuonetta tai työpistettä, voi olla ahdistavaa, toiselle se saattaa olla motivoiva ja innostava tekijä työssä – kaikki riippuu toimenkuvasta tietotyöläisenä. Johdon tehtävänä onkin saattaa oma henkilöstö tekemään sitoutuneesti työtä organisaationsa eteen luottaen oman henkilöstön kyvykkyyteen toimia oma-aloitteisemmin ja itseohjautuvammin sovitun työnkuvan ja roolin sisällä. Miten johto luo edellytykset ja toimivat puitteet joustotyöhön, ja miten se toteutuu yrityksissä, jää nähtäväksi. Monissa yrityksissä eletään vielä kivikautista aikakautta kellokorttien ja vahtimisen merkeissä eikä rohjeta kokeilla muita malleja. Suosittelen kuitenkin rohkeutta ja avoimuutta johtamiseen – se on luottamuksen osoitus henkilökunnallekin. Monesti kannattaa myös ottaa työympäristömuotoilija ja muutosjohtajuuteen erikoistunut apukäsi mukaan projektiin, mikä helpottaa henkilökunnan sopeutumista uusiin toimintatapoihin.

YKSILÖN HYVINVOINNILLA ON MERKITYSTÄ!

Ergonomiaan kiinnitetään paljon huomiota, koska sairaspoissaolot maksavat työnantajalle paljon. On totta, että sähköpöytä, ergonomiatuolit, hyvä akustiikka ja valaistus vaikuttavat positiivisesti työntekijään – hän on aktiivisempi ja vuorovaikutteisempi kun fyysiset työolot ovat kohdillaan. Ihminen on kuitenkin kokonaisuus, johon vaikuttavat niin fyysiset, henkiset ja sosiaaliset työolot, ja uskon, että omiin asioihin voi vaikuttaa parhaiten itse. Samalla kun parannat omaa hyvinvointiasi, huomaat pian, että se on tarttunut jo naapuriinkin. Mikä siis estää sinua parantamasta omaa työssä viihtymistäsi? Tässä 10 vinkkiä, jotka parantavat työhyvinvointiasi:

  1. Poista joka päivä toistuva pienikin käytännön harmi.
  2. Paranna työpisteesi ergonomiaa: valaistusta, akustiikkaa, työskentely asentoasi, hanki jumppakeppi.
  3. Käy lounaalla kollegoidesi kanssa, järjestäkää yhteinen ilta hyvässä ravintolassa tai aktiivisessa tapahtumassa.
  4. Ole avoin ja rehellinen, arvosta työtäsi ja työympäristöäsi. Huomioi, kannusta, jaa! Innosta ja innostu!
  5. Käy välillä epämukavuusalueellasi, haasta itsesi.
  6. Mene koulutukseen tai muihin tapahtumiin, joissa saat lisäinformaatiota liittyen työhösi.
  7. Tee kehityskelpoisista asioista ideapankki ja päivitä sitä kerran kuussa.
  8. Priorisoi ajankäyttö.
  9. Tee itsellesi lähitulevaisuuden plääni ja sama viiden vuoden visioille.
  10. Valitse näistä vain yksi, jos lista tuntuu liian pitkältä.

Ota nämä aiheet puheeksi esimiehesi kanssa tai lähitiimissä ja miettikää millä keinoin toivottu muutos saadaan aikaiseksi. Usein pienetkin muutokset ja parannukset lisäävät yksilön työhyvinvointia ja sitä kautta myös työtehokkuuskin lisääntyy. Ole rohkea ja aloitteellinen!