Miten suunnittelupalveluita ostetaan?

Minulta on usein kysytty sisustussuunnittelupalvelun hankinnasta, siitä miten suunnittelu yleensä etenee ja millainen on asiakkaan kokema palvelupolku, mitä kokonaissuunnittelu sisältää ja mistä työvaiheista suunnittelutyö koostuu? Miten sitten tuo suunnittelutyö tehdään, mitkä ovat sen vaiheet, mitä se kattaa, pitääkö ottaa kokonaissuunnittelu vai saisiko vain konsultaation, yritysilmeen liftauksen tai uuden tunnelman olohuoneeseeni?

Teen työtäni intohimolla ja koen, että personoidut ratkaisut ja asiakkaan oman tyylin löytäminen ja sen vahvistaminen ovat ehkäpä tärkein osa työtäni. Asiakaslähtöinen suunnittelu tarkoittaakin juuri tätä: avointa yhteistyötä, joustavaa työprosessia, läpinäkyvyyttä toiminnassa, asiakkaan prosessin ymmärtämistä ja tukemista, luottamusta, tiivistä keskusteluyhteyttä, laajaa verkostoa hyviä yhteistyökumppaneita, ketteryyttä, yms. Usein pitkän projektin edetessä tulee ”työmaakysymyksiä” vastaan, jolloin käynti kohteessa on paikallaan. Suunnittelijan tavoitettavuus luo myös ”henkisen turvan” ja usein kysymyksiin on helppo vastata nopeastikin, kun tietää ja tuntee kohteen nurkka nurkalta. Suunnittelijan palveluista on myös muita hyötyjä: säästetään aikaa kun ei itse tarvitse tutustua laajaan tuotevalikoimaan ja käydä liikkeissä, kokonaisuuden hallinta on helppoa kun tietää että kaikki värit ja materiaalit on koordinoitu ja suunniteltu juuri asiakkaan käyttötarkoitukseen sekä vältytään mahdollisilta virhehankinnoilta. Suunnittelukansio toimii myös hyvänä ohjeena heräte-ostoksia tehdessä.

Sisustussuunnittelijan palveluprosessi on kutakuinkin kuten yllä. Tämä on minun tapani toimia, eikä välttämättä siis kaikkien suunnittelijoiden malli. Lisäksi projektit ja asiakkaiden tarpeet, yrityskohteet – kotikohteet, vaihtelevat projektikohtaisesti ja vaikuttavat prosessin kulkuun.

Ensi tapaamisella keskustellaan asiakkaan kanssa taustoista ja toiveista ja selvitetään tarkoin projektin tavoitteet. Keskustellaan hyvistä ja huonoista kokemuksista tilojen suhteen ja määritellään mitä halutaan tai mitä ei haluta. Mietitään myös mikä laajuus sopii juuri tähän projektiin ja keskustellaan aikataulusta ja budjetista. Tämän jälkeen asiakas voi hyvillä mielin luovuttaa projektin suunnittelijan käsiin. Luonnosvaiheessa ideoita pulppuaa ja rohkeimmatkin ajatukset ja ideat nostetaan suunnittelupöydälle. Niistä on helppo valita parhain ja tarkoituksenmukaisin jatkokäsittelyyn. Tässä vaiheessa tarkentuu usein myös budjetti ja aikataulu. Tämän jälkeen alkaa itse puurtaminen: tilasuunnittelu ja mittakuvien piirtäminen, tilakohtaisten tuoteluetteloiden tekeminen, materiaalikartan kokoaminen, tarjouspyynnöt ja kustannuslaskelmat, työohjeet, asennusohjeet sekä kaikki tarvittava mikä kullakin työmaalla on tarkoituksenmukaista ja oleellista. Toteutusvaiheessa sovitaan aikataulut, koordinoidaan tuotetoimitukset, viestitetään ja informoidaan sidosryhmiä – toisin sanoen pidetään näpeissä koko projekti ja sen onnistuminen. Valmis tila on kutsuva, kaunis ja toivottuun lopputulokseen on päästy.