BLOGI

Mistä syntyy työn merkityksellisyys?

Kun työssäni työympäristöhankkeissa, teemahaastattelujen yhteydessä, kysyn asiakasyritysten työntekijöiltä mitä he arvostavat nykyisessä työssään, saan vastaukseksi: onnistumisen kokemusta, itsenäisyyttä ja vastuullista työtä, hyvää tiimiä, mukavia työkavereita, läsnäoloa, vuorovaikutusta, luottamusta. Asioita, joita koetaan tunneperäisesti ja kukin omalla tavallaan – henkilökohtaisesti. Kun heiltä kysytään parannusehdotuksia, saan vastaukseksi auttamisen kulttuurin kehittämistä, toisen tukemista ja kuuntelemista sekä työn tekemistä näkyväksi. Nyt jos koskaan organisaatiot tarvitsevat työympäristöjen kehittäjiä, joilla on holistinen ote ja kokonaisnäkemys tulevaisuuden työntekijän toiveista sekä strategisista rajapinnoista. Työympäristökehittäjällä tarkoitan niin tilojen (fyysiset ja virtuaaliset) kuin toimintatapojen, johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin kehittäjää.

Read More

TYÖHYVINVOINTI on IN

Siitä puhutaan ja kirjoitetaan jatkuvasti. Sen merkitystä mietitään ja sitä kehitetään rationaalisesti ja sitoutuneesti jo monessa organisaatiossa ja työyhteisössä. Ja myös syystä! Mikä olisi mukavampaa, jos työyhteisösi olisi toisia kunnioittava, huomioiva, vuorovaikutteinen, asiallinen ja silti tehokas ja dynaaminen? Sellaisessa minä ainakin viihtyisin.

Read More

SILENCE – vuoden 2015 väriennuste!

Väreihin vaikuttavat monet asiat kuten valaistus, pinta, ympäristö sekä katsojan oma värihavainto. Värit saavat myös uuden merkityksen kun niihin liitetään muoto, struktuuri ja kuviot.

Värien ennustamisessa otetaan huomioon monia asioita kuten kulttuurin, taloudelliset, sosiaaliset, taiteelliset ja tekniset muutokset. Ensi vuoden värit on ennustettu jo kauan aikaa sitten, nyt ennustetaan jo vuoden 2016 syksyä ja vuotta 2017. Trenditoimistoja on monia, ja olen valinnut tähän postiin Doty Hornin väriennusteen. Tikkurilalle blogia kirjoittavan Doty Horn on tutkinut trendejä ja värejä ja hänen mukaan vuoden 2015 värit rakentuvat teeman ”Silence”, hiljaisuus ympärille. Teeman alle sijoittuvat ”noise”, ”braille”, ”blur” ja ”quiet”.

Read More

Tehokkaat tilat vai tilavat tehoneliöt?

Yritysten toimitilojen käyttö on muuttunut viime vuosien aikana johtuen mm. etätyön mahdollisuuksista mutta myös monien yritysten muuttuneista toimintatavoista ja tekniikan kehittymisestä. Etätyöhän tarkoittaa muutakin kuin kotoa käsin työskentelyä: joustotyötä, liikkuvaa työtä, monipaikkaista työtä, hajautettua työtä, virtuaalityötä ja e-työtä. Etätyön etuina ovat säästöt fyysisen toimitilan kustannuksissa, työmatkojen ajassa ja työmatkaliikenteen kuluissa sekä päästöissä. Hyvän ja joustavan etätyön edellytyksenä ovat luottamus sekä toimivat tietoliikenneyhteydet.

Read More

Miten suunnittelupalveluita ostetaan?

Minulta on usein kysytty sisustussuunnittelupalvelun hankinnasta, siitä miten suunnittelu yleensä etenee ja millainen on asiakkaan kokema palvelupolku, mitä kokonaissuunnittelu sisältää ja mistä työvaiheista suunnittelutyö koostuu? Miten sitten tuo suunnittelutyö tehdään, mitkä ovat sen vaiheet, mitä se kattaa, pitääkö ottaa kokonaissuunnittelu vai saisiko vain konsultaation, yritysilmeen liftauksen tai uuden tunnelman olohuoneeseeni?

Read More