Mistä syntyy työn merkityksellisyys?

Kun työssäni työympäristöhankkeissa, teemahaastattelujen yhteydessä, kysyn asiakasyritysten työntekijöiltä mitä he arvostavat nykyisessä työssään, saan vastaukseksi: onnistumisen kokemusta, itsenäisyyttä ja vastuullista työtä, hyvää tiimiä, mukavia työkavereita, läsnäoloa, vuorovaikutusta, luottamusta. Asioita, joita koetaan tunneperäisesti ja kukin omalla tavallaan – henkilökohtaisesti. Kun heiltä kysytään parannusehdotuksia, saan vastaukseksi auttamisen kulttuurin kehittämistä, toisen tukemista ja kuuntelemista sekä työn tekemistä näkyväksi. Nyt jos koskaan organisaatiot tarvitsevat työympäristöjen kehittäjiä, joilla on holistinen ote ja kokonaisnäkemys tulevaisuuden työntekijän toiveista sekä strategisista rajapinnoista. Työympäristökehittäjällä tarkoitan niin tilojen (fyysiset ja virtuaaliset) kuin toimintatapojen, johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin kehittäjää.

Read More