Tehokkaat tilat vai tilavat tehoneliöt?

Yritysten toimitilojen käyttö on muuttunut viime vuosien aikana johtuen mm. etätyön mahdollisuuksista mutta myös monien yritysten muuttuneista toimintatavoista ja tekniikan kehittymisestä. Etätyöhän tarkoittaa muutakin kuin kotoa käsin työskentelyä: joustotyötä, liikkuvaa työtä, monipaikkaista työtä, hajautettua työtä, virtuaalityötä ja e-työtä. Etätyön etuina ovat säästöt fyysisen toimitilan kustannuksissa, työmatkojen ajassa ja työmatkaliikenteen kuluissa sekä päästöissä. Hyvän ja joustavan etätyön edellytyksenä ovat luottamus sekä toimivat tietoliikenneyhteydet.

Read More