[rev_slider_vc alias=”fullscreen-image-slider”]

Suunnittelutoimisto LUOTO

KODIT

Kotien ja uudiskohteiden sisustussuunnittelua konsultoinnista pidempiin projekteihin.

TOIMITILAT

Sisustussuunnittelua yritysten toimitiloihin sekä projektinhallintaa muutoskohteissa.

MYYMÄLÄT

Myymälä- ja showroomtilojen sisustussuunnittelua perustuen palvelumuotoilun menetelmiin.

SISUSTUSSUUNNITTELU

koteihin, yrityksiin ja myymälöihin – ammattitaidolla ja asiakaslähtöisesti.

Suunnittelutoimisto Luoto suunnittelee ja toteuttaa sisustuksia yrityskohteisiin ja koteihin. Sisustussuunnittelijan ammattitaidolla saat juuri sinulle sopivan tilaratkaisun loppuun asti toteutettuna tai tarvittaessa vain sisustuskonsultaation kodin olohuoneeseen. Vahvuutemme ovat niin kotien kokonaisuuksien hallinta kuin yritystilojen visuaalinen brändiviestintä ja monimuotoinen työympäristömuotoilu.

KUTSU SISUSTUSSUUNNITTELIJA KOTIISI

Haluaisitko olohuoneen tai ruokatilan liftauksen tekstiilein? Tarvitsetko myytävän kohteen stailausta? Toivotko tukea värimaailman luomisessa? Sisustussuunnittelija auttaa ratkaiseman pulmat tilassa kuin tilassa. Kotien sisustussuunnittelu perustuu aina perheen toiveisiin ja tarpeisiin ja lopputuloksena on persoonallinen, juuri sinulle suunniteltu koti. Uudiskohteiden sisustussuunnitteluprojekti kestää usein koko rakennusprojektin ajan arkkitehtikuvista verhojen ripustukseen. Suunnittelussa huomioidaan ensin tilojen toiminnot, pintamateriaalit ja värit, jotka luovat hyvän pohjan ja suuntaviivat kokonaisuudelle. Tilasuunnittelun pääpaino on olemassa olevissa kalusteissa, toiminnallisuudessa ja muunneltavuudessa nyt ja tulevaisuudessa. Pintamateriaalien valinnassa on tärkeää kestävien materiaalien ja väriharmonian kohtaaminen.  Näiden päälle on hyvä rakentaa toimiva ja juuri sinulle räätälöity kokonaisuus. Rakennusprojektin edetessä, kun tilojen toiminnot, pintamateriaalit ja kiintokalusteet on lyöty lukkoon, jatketaan suunnittelutyötä irtokalusteiden ja tekstiilien parissa. Hyvän äänimaailman suunnittelu on lähes yhtä tärkeää kuin toimivan valaistuksen, jotta tilat ovat viihtyisät. Suunnittelutyöstä saat suunnittelukansion, joka sisältää mittatarkat pohjapiirustukset, seinäprojektiot, muut tarvittavat mittakuvat sekä tilakortit, joissa on tarkat tiedot määritetyistä tuotteista ja materiaaleista ja siten toimivat hankintalistana projektin edetessä sekä työohjeena työmaalla.

TOIMITILAT NYKYAIKAAN JA VISUAALINEN BRÄNDIVIESTINTÄ NÄKYVIIN

Yritysasiakkaiden sisustussuunnitteluprojekti voi olla kevyempi yritysilmeen liftaus tai monimuotoinen työympäristömuotoilu, jossa huomioidaan kaikki toivotut näkökulmat. Muutto uusiin tiloihin tai olemassa olevien tilojen muuttaminen vastaamaan nykyisiä toimintatapoja voi tarkoittaa elämyksellisiä kohtaamistiloja tai inspiroivia työtiloja, joissa henkilöstö viihtyy kukin omien työtehtävien mukaan. Toimitiloja ja monitilatoimistoja suunniteltaessa on tärkeää ymmärtää yrityksen liiketoimintaa, toimintatapoja, yrityskulttuuria sekä tulevaisuuden näkymiä, jotta uudet tilat vastaavat tulevaisuuden käyttötarpeita. Henkilöstön osallistaminen on myös tärkeä huomioida, jotta muutos uusiin tiloihin olisi helppoa.

MYYMÄLÄTILAT JA PALVELUPOLKU KUNTOON

Myymälätilojen suunnittelun lähtökohtana toimii yrityksen liiketoiminta ja brändi sekä apuna palvelumuotoilun menetelmät. Näiden avulla selvitetään tilan käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet ja toiveet ja luodaan yrityksen omalle asiakaskunnalle suunnattu myymälätila. Menetelmät voivat olla havainnointia, haastatteluja, kyselyitä sekä muiden sidosryhmien ja kilpailijoiden analysointia. Asiakasymmärryksen pohjalta saattaa nousta myös uusia mahdollisuuksia ja ideoita, jotka tukevat yrityksen brändiä ja edistävät liiketoimintaa. Myös muun näkyvyyden lisääminen ja tunnettuuden kasvattaminen kuuluvat palvelumuotoiltuun myymälätilaan.

"LUOVUUS, sanan kolme merkitystä - luo, luovu ja uus."

vanha sananlasku

Palvelut

Konsultointi

Konsultointi

Palvelu, jossa saat apua nopealla aikataululla suunniteltavaan kohteeseen. Konsultoinnin kesto on yleensä 2-4 tuntia.

tilasuunnittelu

tilasuunnittelu

Käyttäjälähtöinen tilankäyttösuunnitelma, joka tukee yrityksen liiketoimintaa ja lisää työhyvinvointia. Näiden lisäksi oivaltava suunnittelu tukee elämyksellisyyttä.

Sisustussuunnittelu

Sisustussuunnittelu

Tilojen ja kotien sisustuksen kokonaisuuden hallintaa sisältäen tilasuunnitelman, pintamateriaalit ja värit, kiintokalustesuunnitelman, irtokalusteet, valaistuksen sekä tekstiilit.

projektinhallinta

projektinhallinta

Muutoksen kokonaisuuden organisointia sisältäen budjetoinnin, menekkilaskennan, tarjouspyynnöt, aikatauluttamisen, hankinnat, valvonnan, tiedottamisen, dokumentoinnin sekä kaikkea, mikä tekee projektistasi onnistuneen ja helpon.

palvelumuotoilu

palvelumuotoilu

Tilasuunnittelua palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Suunnitelma tähtää yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen, brändin ja tunnettuuden lisäämiseen sekä positiiviseen asiakaskoemukseen. Soita ja kysy lisää!

PROSESSI

Ensi tapaamisessa käymme läpi projektin tavoitteet ja laajuuden. Haluamme kuulla tarkasti mitä juuri sinä toivot suunnittelulta ja millaisissa tiloissa toivot olevasi, kun suunnitelma on toteutettu. Projektin laajuus täsmentyy usein keskustellessa kun sisustussuunnittelijalle muodostuu kokonaiskuva asiakkaan toiveista.

Luonnosvaiheessa esittelemme uudet, rohkeimmatkin ideat suunnitelluista tiloista. Käymme läpi myös hintatiedot, joiden perusteella suunnitelma etenee. Kun suuntaviivat on lyöty lukkoon, alkaa tuotteiden, värien ja materiaalien tarkka määritys. Aikataulu täsmentyy.

Suunnitelman valmistuttua käymme sen huolellisesti läpi kanssasi. Saat suunnittelutyöstä kansion, joka sisältää tilakohtaiset huonekortit, eli tiedot määritetyistä tuotteista hankintapaikkoineen sekä tarvittavat mittapiirustukset kalustetusta pohjasta sekä detaljeista. Suunnittelukansio toimii hankintalistana tuotevastaavalle sekä työohjeena työmaalla.

Toteutusvaihe, projektinhallinta koostuu tuotteiden tilauksesta, toimitusten valvonnasta, asennustyöstä, aikataulujen yhteensovittamisesta, tiedottamisesta ja yhteydenpidosta eri toimijoihin. Vaihe vaatii huolellista perehtymistä projektiin sekä luotettavat alihankkijat, jotta sovitussa aikataulussa ja budjetissa pysytään.

blogi

Tämä blogi tarinoi palveluista ja tuotteista liittyen sisustamiseen, tilasuunnitteluun, työympäristömuotoiluun ja palveluiden kehittämiseen. Aiheina ovat mm. sisustussuunnittelupalveluiden hankinta, miten suunnittelu yleensä etenee ja millainen on asiakkaan kokema palvelupolku, mitä kokonaissuunnittelu pitää sisällään sekä muutamalla sanalla laadukkaan designin tunnusmerkeistä. Palveluiden muotoilusta, palvelumuotoilusta, mitä se on? Työnteosta, muuttuvan työnteon kulttuurista ja monitilatoimistoista. Työergonomiasta ja työviihtyvyydestä. Uutuuksista, trendeistä ja väriennusteista. Muunneltavuudesta ja monikäyttöisyydestä. Aiheena myös luovuus ja innostuminen suunnittelijan voimavarana sekä kaikkea mikä liittyy hyvään muotoiluun ja designiin. Toivon, että viihdyt tämän tiedon äärellä!

Mistä syntyy työn merkityksellisyys?

Kun työssäni työympäristöhankkeissa, teemahaastattelujen yhteydessä, kysyn asiakasyritysten työntekijöiltä mitä he arvostavat nykyisessä työssään, saan vastaukseksi: onnistumisen kokemusta, itsenäisyyttä ja vastuullista työtä, hyvää tiimiä, mukavia työkavereita, läsnäoloa, vuorovaikutusta, luottamusta. Asioita, joita koetaan tunneperäisesti ja kukin omalla tavallaan – henkilökohtaisesti. Kun heiltä kysytään parannusehdotuksia, saan vastaukseksi auttamisen kulttuurin kehittämistä, toisen tukemista ja kuuntelemista sekä työn tekemistä näkyväksi. Nyt jos koskaan organisaatiot tarvitsevat työympäristöjen kehittäjiä, joilla on holistinen ote ja kokonaisnäkemys tulevaisuuden työntekijän toiveista sekä strategisista rajapinnoista. Työympäristökehittäjällä tarkoitan niin tilojen (fyysiset ja virtuaaliset) kuin toimintatapojen, johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin kehittäjää.

Read More

TYÖHYVINVOINTI on IN

Siitä puhutaan ja kirjoitetaan jatkuvasti. Sen merkitystä mietitään ja sitä kehitetään rationaalisesti ja sitoutuneesti jo monessa organisaatiossa ja työyhteisössä. Ja myös syystä! Mikä olisi mukavampaa, jos työyhteisösi olisi toisia kunnioittava, huomioiva, vuorovaikutteinen, asiallinen ja silti tehokas ja dynaaminen? Sellaisessa minä ainakin viihtyisin.

Read More

SILENCE – vuoden 2015 väriennuste!

Väreihin vaikuttavat monet asiat kuten valaistus, pinta, ympäristö sekä katsojan oma värihavainto. Värit saavat myös uuden merkityksen kun niihin liitetään muoto, struktuuri ja kuviot.

Värien ennustamisessa otetaan huomioon monia asioita kuten kulttuurin, taloudelliset, sosiaaliset, taiteelliset ja tekniset muutokset. Ensi vuoden värit on ennustettu jo kauan aikaa sitten, nyt ennustetaan jo vuoden 2016 syksyä ja vuotta 2017. Trenditoimistoja on monia, ja olen valinnut tähän postiin Doty Hornin väriennusteen. Tikkurilalle blogia kirjoittavan Doty Horn on tutkinut trendejä ja värejä ja hänen mukaan vuoden 2015 värit rakentuvat teeman ”Silence”, hiljaisuus ympärille. Teeman alle sijoittuvat ”noise”, ”braille”, ”blur” ja ”quiet”.

Read More

Tehokkaat tilat vai tilavat tehoneliöt?

Yritysten toimitilojen käyttö on muuttunut viime vuosien aikana johtuen mm. etätyön mahdollisuuksista mutta myös monien yritysten muuttuneista toimintatavoista ja tekniikan kehittymisestä. Etätyöhän tarkoittaa muutakin kuin kotoa käsin työskentelyä: joustotyötä, liikkuvaa työtä, monipaikkaista työtä, hajautettua työtä, virtuaalityötä ja e-työtä. Etätyön etuina ovat säästöt fyysisen toimitilan kustannuksissa, työmatkojen ajassa ja työmatkaliikenteen kuluissa sekä päästöissä. Hyvän ja joustavan etätyön edellytyksenä ovat luottamus sekä toimivat tietoliikenneyhteydet.

Read More

Miten suunnittelupalveluita ostetaan?

Minulta on usein kysytty sisustussuunnittelupalvelun hankinnasta, siitä miten suunnittelu yleensä etenee ja millainen on asiakkaan kokema palvelupolku, mitä kokonaissuunnittelu sisältää ja mistä työvaiheista suunnittelutyö koostuu? Miten sitten tuo suunnittelutyö tehdään, mitkä ovat sen vaiheet, mitä se kattaa, pitääkö ottaa kokonaissuunnittelu vai saisiko vain konsultaation, yritysilmeen liftauksen tai uuden tunnelman olohuoneeseeni?

Read More